MAKLUMAN NAIK TARAF SISTEM E-SUBMISSION

Kepada Pelesen MPOB,

 

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik untuk anda, sukacita dimaklumkan bahawa kami telah menaiktaraf (system upgrade) Sistem e-Submission kepada Versi baru berkuat kuasa pada 17 Februari 2020.

Penukaran URL Sistem e-Submission juga telah bertukar seperti berikut:

Kepada pihak pelesen yang telah menyimpan URL e-Submission sebagai "Favourite" atau "Bookmark" , mohon simpan URL BARU.

Kami menghargai kesabaran dan pemahaman anda semasa menggunakan sistem baru ini. Semua maklum balas sangat dihargai. Untuk sebarang bantuan, sila hubungi pegawai-pegawai yang bertugas.

Sekian,terima kasih.